DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuality

43/2019 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů

25.12.2019 vyjížděla JSDH Folmava k úniku z vodovoního řad v jednom z místních objektů v obytné části domu. Po příjezdu na místo zasahu provedla průzkum a vyčkala na pracovníka CHVAKu.

42/2019 - Technická pomoc, odstranění stromu

Dne 16.12. 2019 byla JSDH Folmava povolána na likvidaci nakloněného stromu nad pozemní komunikací v obci Spálenec. Po příjezdu na místo udolosti musela být dodatečné povolána výšková technika.

Valná hromada SDH Folmava

Dne 7. 12. 2019 proběhla v naší hasičské zbrojnici valná hromada SDH Folmava.  Po vyslechnutí zpráv starosty, velitele, hospodářky, kontrolní a revizní rady a vedoucí mladých hasičů následovalo ocenění členů.

Medaile za věrnost 10 let

Michajlov Lukáš

Slavík Matěj

Medaile za věrnost 20 let obětavé práce

Duffek Pavel

Duffková Eva

Kohelová Hana

Padevětová Milena

Růžek Tomáš

Medaile za věrnost 40 let obětavé práce

Halačka Jaroslav

Medaile svatého Floriána

Duffek Václav

Fryml Radek

Gibfried Václav

Všem oceněním blahopřejeme

Po ocenění všech členů bylo předsedou volební komise zahájeno hlasování o složení nového výboru. Výsledek voleb je následující.

Starosta: Kohel David

Náměstek starosty: Bolovanský Ondřej

Jednatel: Lipovský Jiří

Velitel sboru: Růžek Tomáš

Hospodář: Kohelová Hana

Referent materiálně technický: Krejsa Jaroslav

Referent mládeže: Kohelová Miroslava

Referent prevence: Fryml Radek

Referent žen: Frymlová Václava

Člen výboru: Bolovanský Milan

Člen výboru: Moravec Jindřich

Revizor: Duffek Václav

Na závěr valné hromady byla puštěna prezentace sboru za rok 2019 po které následovalo občerstvení.                  

41/2019 - Únik nebezpečných látek

27. 11. 2019 likvidovala JSDH Folmava uniklé PHM na místním kamionovém parkovišti. Na místo po vyhlášení poplachu vyjelo CAS 30 Tatra 815/7 a DA MB Sprinter. Naftová skvrna byla zlikvidována za pomoci sorbentu a sorpčních rohoží zlikvidována.

40/2019 - Planý poplach

Dne 17. 11. 2019 krátce po 20:00 hodině vyjížděla JSDH Folmava spolu s JSDH Česká Kubice a HZS Plzeňského kraje na nahálšený požár karavanu v obci Česká Kubice. Několik desítek minut po nahlášení události bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Vichřice Eberhard

Druhý březnový víkend se naším krajem prohnala vichřice Eberhard. Tato vichřice zaměstnala desítky jednotek kraje včetně té naší. Dne 10. 03. 2019 jsme likvidovali níže uvedené události.

  • 18:44 - padlý strom na železnici mezi obcemi Česká Kubice a Babylon
  • 23:49 - padlý strom na železnici u Folmavy

Sněhová kalamita dne 3. 2. 2019

Dne 3.2.2019 postihla plzeňský kraj sněhová kalamita, která zasáhla i naše okolí. V tento den vyjízděla naše jednotka celkem k čtyřem událostem.

  • 12:39 - padlý strom na pozemní komunikaci mezi obcemi Spálenec a Maxov
  • 13:38 - padlý strom na pozemní komunikaci u Hamerského Mlýna na Folmavě
  • 16:38 - padlý strom na železnici u Folmavy, jednotka jedla s vlakovou soupravou až do Domažlic a odstrnila další čtyři stromy po cestě
  • 21:19 - padlý strom na pozemní komunikaci v obci Folmava

 

Zimní setkání mladých hasičů v Domažlicích

Dne 2.2.2019 se zúčastnila naše tři družstva mladých hasičů zimního setkání mladých hasičů v Domažlicích. Na soutěži se zúčastnila dvě družstva v kategorii mladší a jedno družstvo v kategorii starší. V této soutěži museli naši závodníci splnit deset různých disciplýn. Například uvázání uzlů, signály, skládání puzzle a další. Celkové výsledky nás všechny příjemě překvapily. Naše starší družstvo se umístilo na krásném třetím místě a družtvo mladší na úžasném místě prvním.

Technická pomoc, čerpání vody - 16.1.2019

Dne 16.1.2019 byla naše jednotka povolána k částečně zatopenému sklepu v obci Nový Spálenec. Jednotka za pomoci kalového čerpadla odčerpala vodu ze sklepení zasaženého objektu.

Zasahující jednotky: JSDH Folmava

Dopravní nehoda, železniční - 14.1.2019

14.1.2019 byla naše jednotka na svůj první letošní zásah povolána k železniční nehodě mezi Babylonem a Českou Kubicí. Mezinárodní rychlík narazil do stromu, který padl na kolejiště. Úkolem naší jednotky bylo transportovat všech 7 posažéru a strojvedoucího z místa nehody na vlakové nádraží v Domažlicích.

Zasahující jednotky: HZS Domažlice, HZS SŽDC Plzeň, JSDH Folmava

Rekapitulace zásahové činnosti JSDH Folmava za rok 2018

JSDH Folmava zasahovala v roce 2018 u 25 mimořádných událostí. Z těchto události bylo 8 (32% z celkového počtu) požárů, 13 technických pomocí (52% z celkového počtu), 3 uníky nebezpečných látek (12% z celkového počtu) a 1 planý poplach (4% z celkového počtu). Průměrný čas výjezdu k těmto událostem byl 3,53 minuty a čas dojezdu 9,23 minuty. Jednotka v minulém roce například získala předurčenost na likvidaci nebezpečného hmyzu a byla zařazena do programu First respondent. Další zajímavostí  bylo zíkání čtyčkolky ArticCat 700 na záchranu osob v těžko přístupném terénu.

Novoroční výšlap - 1.1.2019

Jako každým rokem se někteří naši členové rozhodli přivítat nový rok tradičním výšlapem. Tento rok bylo naším cílem navštěva hřbitova ve Furt im Wald, kde jsme uctili památku našemu zesnulému kamarádovi.

Požár - Maxov

Ve středu 4.4.2018 se krátce před sedmou hodinou ranní rozezněl opět po několika dnech naší obcí požární poplach. Tentokrát byla naše jednotka povolána k požáru v obci Maxov, kde na tamní pile hořela dřevěná kůlna.  Oheň byl uhašen za pomoci dvou proudů C.

Zasahující jednotky: JSDH Folmava, JSDH Všeruby, HZS Domažlice

Nové zásahové vozidlo - Arctic Cat 700

Dne 12. 2. 2018 nastal pro naši jednotku, přesněji pro její vozový park další zlomový den. V tento den jsme spolu s kolegy s Domažlic převzali od firmy ASP Group s.r.o. „Čtyřkolku“ Arctic Cat 700. Vozidlo je především určeno pro pátrání po osobách v terénu s obtížnou přístupností. Vozidlo je vybaveno základními zdravotnickými pomůckami jako například lehátko, lékárnička, vakuové dlahy a další. Toto vozidlo bylo pořízeno z finančních prostředků Obce Česká Kubice, tímto bychom chtěli obci a jejímu zastupitelstvu poděkovat. Foto zde.

Masopust

Jako každý rok, tak i tento pořádal náš sbor masopustní průvod obcí. Letošní rok průvod připadal na datum 10. 2. Druhý únorový víkend byl sice chladnější ale i tak byl průvod masek celkem početný a vytvořil dobrou atmosféru v obci. Na fotografie zachycující tuto akci se můžete podívat zde.

Program „First Respondent“

Začátkem roku, přesněji dne 6. 1. 2018 absolvovala naše jednotka školení „First Respondent“. Školení provedla Záchranná zdravotní služba plzeňského kraje. Naše jednotka již delší dobu disponuje Automatickým elektrickým defibrilátorem „AED“ a dalším vybavením potřeným pro poskytnutí první pomoci. Projekt, který umožnuje aby byla naše jednotka v případě podezření na zástavu srdce v blízkém okolí povolána k události na žádost ZZS bude spuštěn v průběhu roku 2018. Fotografie ze školení zde.

Technická pomoc - Česká Kubice

Moc klidu v novém roce si naše jednotka moc neužila, když dne 5.1.2017 likvidovala padlý strom na pozemní komunikaci u České Kubice směrem na Spálenec. Po příjezdu na místo události jednotka rozřezala padlý strom, který byl přes celou šířku komunikace, uklidila vozovku a vrátila se zpět na základnu.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava

Únik nebezpečných látek - Folmava

Poslední výjezd v roce 2017 zaznamenala naše jednotka dne 27.12.2017. Na žádost velitele zásahu byla naše jednotka přivolána k zásahu, kde jsme HZS Domažlice pomohli za pomoci našich prostředků a sil k lividaci naftové skvrny o velikosti 1,5 x 30m, která vytekla z nádrže odstaveného kamionu.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava, HZS Domažlice

Technická pomoc - Česká Kubice

Dne 14.12.2017 v raních hodinách likvidovala naše jednotka padlý strom na železniční trati mezi Babylonem a Českou Kubicí. Po příjezdu na místo události, byla jednoka informována pracovníky ČD, že se strom nachází cca 500 metrů od vlakového nádraží na České Kubici. Na místo vyrazila skupina vybavená motorovou pilou. Po příchodu na místo bylo zjištěno, že vlak do stromu nenarazil. Strom byl poté příslušníky jednotky rozřezán a odstraněn z kolejí. Na místo poté dorazili hasiči SŽDC Plzeň, kterým bylo předáno místo zásahu a naše jednotka se poté vrátila na základnu.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava, HZS SŽDC Plzeň

Valná hromada SDH Folmava

Dne 9. 12. 2017 se uskutečnila valná hromada sboru. Na této valné hromadě nechyběli zástupci z okrsku č. 2 ale i další hosté ze spřátelených sborů SDH Koloveč, FWW Furt im Wald a FWW Schafberg. Nechyběli ani zástupci z OÚ Česká Kubice, OSH Domažlice a HZS Plzeňského kraje. Přítomní mohli vyslechnout zprávu o činnosti sboru, zprávu velitele a po několikaleté odmlce i zprávu mladých hasičů. Přítomní také mohli shlédnout prezentaci o činnosti sboru a zásahové jednotky za rok 2017. Bylo předáno i několik vyznamenání.

Vyznamenáni:

Medaile za věrnost 10 let    Bolovanský Milan, Bolovanský Ondřej

Medaile za věrnost 20 let    Gibfried Václav, Paděvět Bohumil                  

Medaile za věrnost 30 let    Fryml Radek

Medaile za příkladnou práci  Duffková Růžena, Frymlová Václava, Růžek Václav               

Čestné uznání KSH               Duffková Eva, Duffek Pavel, Kohelová Hana, Kamenická Jaroslava

Požár - Česká Kubice

16.11.2017 zasahovala naše jednotka v obci Česká Kubice. Po vyhlášení poplachu byla jednotka informována, že se jedná o požár transformátoru. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jednalo o zahoření izolátoru na transofmátoru a v době příjezdu nebylo zjištěno plamenné hoření. Na místo dorazil pracovník ČEZu, který celou situaci prověřil. Jednotka se pak vrátila zpět na základnu.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava, HZS Domažlice, JSDH Česká Kubice

Požár - Folmava

Dne 4.11.2017 krátce po poledni, byla naše jednotka svolána k požáru. Po příjezdu na místo zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření izolačního obalu jedné fáze ve sloupku rozvodny z trafostanice a po příjezdu naší jednotky nebylo zjištěno plamenné hoření. Vzhledem k tomu, že se jednalo o majetek firmy ČEZ, vyžadala naše jednotka přítomnost jejího pracovníka. Po příjezdu HZS Domažlice byla naše jednotka poslána zpět na základů.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava, HZS Domažlice

Technická Pomoc - Folmava

30.10.2017 den po událostech vychřice Herwart byla poslána naše jednotka o odstranění nebezpečných stavů na jednom z místních obchodů. Když naše jednotka dorazila na místo, byla průzkuem zjištěno větší množství uvolněných skleněných tabulí nad hlavních vchodem do budovy. Poškozené tabule byly odstranění a uvolněné byly zajistěny za pomoci truhlářských svorek. Správce objektu byl poučen, aby zajistil neprodleně opravu.

Zasahující jednotky - JSDH Folmava

Orkán Herwart

Dne 29.10.2017 zaměstnával okrán Herwart hasiče na uzemí Česká republiky. Výjmkou nebyla ani naše jednotka, které bylo za tento den výhlášeno celkem 5 polplachů. První syréna se rozezněla naší obcí ve 04:09. Jednotka vyjela na padlý strom na hlavní komunikaci I/26 mezi Folmavou a Babylonem. Po likvidaci padlého stromu provedla jednotka průzkum komunikace do obce Babylon a zpět na základnu. Po návratu na základnu jsme byly opět kontaktování KOPISem, že před obcí Babylon padnul strom opět přes pozemní komunikaci I/26. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o dva padlé stromy přes celou šíři komunikace. Jednotka odstranila padlé stromy a uklidila vozovku, poté odjela zpět na základnu. Jednotka poté držela pohotovost do 07:08 kdy jí byl opět vyhlášen poplach. Jednalo se znovu o padlí strom tentokrát za Českou Kubicí směrem na Spálenec. Naše jednotka po likvidaci, provedla průzkum komunikace na Spálenec a zpět na Folmavu přes Novou Kubici, kde byl zlikvidován další strom. V 15:58 byl naší jednotce opět vyhlášen poplach, jednalo se o padlý strom v obci, který naše jednotka zlikvidovala. Syréna naposledy zazněla v naši obce krátce po 18:00 a to se správnou "Požár - lesní porost tráva" v obci Česká Kubice. Během jízdy na místo události se jednotka dozvěděla, že se jedná o požár trafostanice. Po příjezdu na místo bylo ale zjištěno, že se jedná o nehlášené pálení jednoho z místních občanů.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava, JSDH Česká Kubice, HZS Domažlice

Likvidace nebezpečného hmyzu

31.8.2017 zasahovala naše jednotka v objektu blízko MS Česká Kubice. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum půdních prostor, kde bylo objeveno několik sršních hnízd. Hnízda byly za pomoci chemických prostředků zlikvidována a mechanicky odstraněna. Po dalším průzkumu byla nalezeno i hnízdo vosí, které bylo také odstraněno.

Zasahující jendnotky : JSDH Folmava

Likvidace nebezpečného hmyzu

14.8.2017 likvidovala naše jednotka nebezpečný hmyz v Česká Kubici. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum objektu. Za použití chemických prostředků byl nalezený vosí úl zlikvidován a odstraněn.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava

Požár dopravních prostředků

V podvečerních hodinách 9.8.2017 zasohovala naše jednotka v obci Folmava. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o ohořelé auto u které již byla PČR. Jednotka provedla ochlazení stále doutnajícího vozila a provedla průzkum okolí.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava, HZS Domažlice

Likvidace nebezpečného hmyzu

7.8.2017 likvidovala naše jenotka sršní hnízdo v obci Folmava. Na lividaci hnízda bylo použito chemických prostředků, poté bylo hnízdo odstraněno za pomoci vysavače.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava

Likvidace nebezpečného hmyzu

V obci Spálenec dne 17.7.2017 proběhla likvidace nebezepečného hmyzu. Po příjezd na místo události bylo objeveno vosí hnízdo v zahradní boudě. Vosí hnízdo bylo zlikvidováno za pomoci chemie a poté mechanicky odstraněno.

Zasahující jednotky : JSDH Folmava

Technická pomoc - Folmava

2.7.2017 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednotka dostala od KOPISu informaci, že na nedalekém stavěništi se do výkopových prací utrhl potok. Pří příjezdu na místo události bylo za pomoci bagru odkloněno koryto potoka a tím bylo zabráněno dalšímu vnikání vody na staveniště. Foto připravujeme

Cvičení Baldov

V období od 22.-26.6.2017 se naše jednotka zúčastnila pro nás již tradičního čtyřdenního cvičení na Baldově. Spolu s jednotkami z Domažlic, České Kubice, Postřekova, Luženic a Dílů si naše jednotka mohla vyzkoušet slaňování v lomu na Babyloně, evakuaci osob a hašení v zakouřeném objektu, dálkovou dopravu vody, zdravovědu či například řízení dopravy. Foto připravujeme

Okrsková soutěž v Újezdě

17.6.2017 se opět po roce konala okrsková soutěž. Tentokrát se soutěž konala v Újezdě a náš tým sice neoslnil ale ani nezklamal. Foto připravujeme

Požár - Česká Kubice

Dne 18.5.2017 v 17:18 byla naše jednotka vyslána k požáru tůje v chatové oblasti na Spálanečku. Požár byl uhašen majitelem objektu před příjezdem jednotek PO. Foto připravujeme.

Technická pomoc - Folmava

V úterý 17.5.2017 proběhla likvidace nebezpečného hmyzu, který se usídlil v dřevěných kůlnách poblíž dětského hřiště.

Únik nebezpečných látek - Folmava

29.3.2017 zasahovala naše jednotka opět na místním kamionovém parkovišti, kde za pomoci sorbentu zlikvidovala skvrnu o velikosti 25x1 m.

Masopust

Dne 25.2.2017 se v naší obci uskutečnil masopustní průvod, kterého se letos zúčastnilo rekordních 51 masek. Na fotografie z této události se můžete podívat zde.

Únik nebezpečných látek - Folmava

23.2.2017 byl pro naší jednotku poprvé v tomto roce vyhlášen poplach. Jednotka na místě zlikvidovala naftovou skvrnu, která vytekla z nádrže zaparkovaného kamionu.

Novoroční pochod

1.1.2017 jsme jako již tradičně podnikly novoroční pochod za naším čestným členem Františkem Leitnerem v sousedním německu. Foto zde.

Požár - česká Kubice

21.11.2016 zasahovala naše jednotka v obci Česká Kubice, kde hořel komín. Saze samovolně vyhořely už před příjezdem jednotek PO. Naše jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum objektu a uhasila vynesené saze. Poté příslušníci HZS Domažlice zkontrolovali objekt termokamerou. Foto zde.

Požár - Hadrovec

Dne 30.10.2016 ve 2:25 byla naše jednotka povolána již k probíhajícímu zásahu na Hadrovci, kde hořela hromada složené kůry. Po příjezdu na místo události naše CAS doplňovala vodu a druhé družstvo vytvořilo čerpací stanoviště na koupališti pod Hrádkem u Újezda. Foto zde.

Technická pomoc - Folmava

24.10.2016 zasahovala naše jednotka na místní čerpací stanici Moll, kde došlo k zahoření jednoho z osvětlení na prodejně. Požár byl uhašen jedním z návštěvnků čerpací stanice. Po příjezdu naše jednotka provedla průzkum objektu.

Únik nebezpečných látek - Folmava

27.9.2016 již po čtvrté v tomto roce musela naše jednotka zasahovat na místním kamionovém parkovišti. Po příjezdu na místo události zlikvidovala naše jednotka za pomoci sorbentu skrnu o velikosti 2x2m, která zvnikla únikem PHM z přistavěného nákladního automobilu. Foto zde.

"Po stopách Jirky Kamenického"

10.9.2017 se velká část naší členské základny zúčastnila výšlapu na čerchov, který absolvujeme na památku našeho člena Jirky Kamenického. Foto zde.

Technická pomoc - Folmava

9.9.2016 byl naší jednotce vyhlášen poplach za účelem spolupráce s jednotkami IZS. Po příjezdu na místo byl ošetřen dělník, který byl popálen při výbuchu látek, které vznilky při práci s montážní pěnou. Po přijezdu ZZS byl přivolán vrtulník LZS, který transporotval pacienta na popáleninové centrum v Praze. Na místo také dorazila chemická laboratoř z Třemošné, která zjišťovala o jaký plyn se jednalo.

Technická pomoc - Česká Kubice

17.8.2016 naši jednotku již potřetí v tomto roce zaměstnal nebezpečný hmyz. Po přijezdu na místo objevila naše jednotka sršní hnízdo v půdních prostorách objektu. To bylo za pomocí chemických prostředků zlikvidováno a následně manuálně odstraněno. Foto zde.

Únik nebezpečných látek - Folmava

4.8.2016 byla naše jednotka vyslána na místo, kde po technikého závadě na OA unikly provozní kapaliny na místní komunikaci. Olejová skrvna byla za pomoci sorbentu odstraněna.

Technická pomoc - Folmava

26.7.2016 jsme opět likvidovali nebezpečný hmyz, tentokrát v obci Folmava. Foto Zde.

Technická pomoc - Česká Kubice

25.7.2016 byla naše jednotka poprvé vyslána na likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události jednotka objevila sršní hnízdo, které bylo za pomoci dostupných prostředků odstraněno. Foto zde.

Technická pomoc - Folmava

21.7.2016 odstraňovala naše jednotka padlý strom z místní komunikace. Foto zde.

Okrsková soutěž - Petrovice

Dne 11.6.2016 se naše soutěžní družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v Petrovicích. Na fotky z této akce se můzete podívat zde.

Únik nebezpečných látek - Folmava

8.6.2016 byla naše jednotka vyslána na kamionové parkoviště, kde opět unikla unikla nafta z nádrže zaparkovaného vozidla. Foto zde.

TFA Česká Kubice

23.4.2016 se jeden z našich členů zúčastnil závodu TFA v České Kubice. Několik našich členů dále zajištovalo technickou četu. Foto zde.

Únik nebezpečných látek - Folmava

20.4.2016 naši jednotku opět zaměstnal únik nebezpečné látky na parkovišti v obci Folmava. Jednotka po příjezdu na místo události použila sorbet k odstraněné ropné skrvny. Při tomto zásahu byla poprvé použita aplikace "Rescue Navigátor".

Otevírání české studánky

9.4.2016 se jako kazdý rok zúčastnilo několik našich členů této již tradiční akce v našem regionu. Foto zde.

Výstup na Domažlickou věž 2016

9.4.2016 se zúčastnili dva naši členové sportovního klání "Výstup na věž" v Domažlicích. Foto zde.

Únik nebezpečných látek - Folmava

Ve středu 9.3.2016 likvidovala naše jednotka pomocí sorbentu uniklou látku z kamionu na místním parkovišti. Foto zde.

Masopust

6.2.2016 se v naší obci uskutečnil již tradiční masopustní průvod. Průvodu se zúčastnilo 23 dospělých a 10 dětí. Tímto bychom všem chtěli poděkovat za výtečné občerstvení a dobrou náladu. Foto zde.

TECHNICKÁ POMOC - Folmava

1.2.2016 v 17:36 byla naše jednotka zaměstnána padlým stromem na pozemní komunikaci v obci. Foto zde.

PoŽár OA - Folmava

9.1.2016 byl naší jednotce v nočních hodinách povolána požár osobního automobilu na parkovišti jednoho z místních kasín. Jednotka ihned po příjezdu na místo události hahájila hašení vysokotlakým proudem a vyčkala na příslušníky HZS. Foto zde.

Požár - Česká kubice

16.12.2015 byla naše jednotka povolána na požár rodiného domu. Požár byl uhašen svépomocí obyvatel objektu před příjezdem jednotek PO. Zasahující jednotky HZS Domažlice, JSDH Folmava a JSDH Česká Kubice. Foto zde.

Technická pomoc - Česká kubice

1.12.2015 v ranních hodinách byla naše jednotka povolána k padlému stromu mezi obcemi Česká Kubice a Spálnec. Další překážka byla odstraněna u Nové Kubice. KOPIS hned poté oznámil další překážku a to přes zeležniční přejezd, ta byla ihned odstraněna. Několik členů jednotky jelo s vlakem až do obce Furt in Wald, kdyby se objevila další překážka. Na závěr tohoto rušného rána odstranila jednotka ještě na strom v obci Česká Kubice.

Kuželky na Dílech

V sobotu 21.11.2015 jsme spolu s SDH Díly, SDH Domažlice a SDH Postřekov zúčastnili kuželkového klání. Tímto bych chtěli moc poděkovat SDH Díly za pozvání a večer plný zabavy. Foto zde.

Zabijačka

Jak v letech předchozích tak i v tomto roce se ukutečnila našimi členy oblíbená zabijačka.  Na fotky se můžete podívat zde.

Zavírání české studánky

V sobotu 7.11. se jako již tradičně několik našich členů zúčastnilo této pravidelné události, kterou pořádá KČT Domažlice. Foto zde.

Technická pomoc - Folmava

Dne 2.11.2015 byla jednotka SDH Folmava vyslána na parkoviště kamionů na Folmavě k likvidaci uniklé nafty z přeplněné nádrže kamionu. Na místě JSDH Folmava, HZS Domažlice. Foto zde.

Čerchovskými lesy

V neděli dne 18.10.2015 se náš sbor ve spolupráci s našimi kamarády z Domažlic uskutečnil výlet po zaniklích obcích a zajímavých místech v Českém lese. Navštívili jsme například zaniklou obec Bystřice, hraniční přechod Tři znaky a chatu Bendahütt. Zvlátní poděkování patřu panu Bendovi za to, že nás těmito místy provedl. Foto zde.

Členská schůze

V sobotu dne 17.10.2015 se v naší hasičské zbrojnici uskutečnila poslední členská schůze v tomto roce. Během této schůze vstoupili do našich řad dva noví členové. A to p. Miroslav Černý a p. Jaroslav Halačka ml.

5. ROČNÍK POCHODU NA ČERCHOV "PO STOPÁCH JIRKY KAMENICKÉHO"

Již 5 ročník této vzpomínkové akce se uskutečnil dne 12.9.2015. Akce ze uskutečnila za krásného počasí a za hojného počtu účastníků. Foto zde.

Tatrování 2015

Dne 5.9.2015 se v areálu HZS ČR ve Zbirohu uskutečnil již 5. ročník Zbirožského Tatrování. Naši hasiči se zúčastnili s naší tatrou 815/7, které se umístila na krásném 3. místě. Zároveň gratulujeme kamarádům z Domažlic k obhájení titulu Miss Tatra. Foto zde.

Rozloučení s prázdninami

Poslední víkendovou sobotu 29.8.2015 jsme uspořádaly již naši tradiční akci "Rozloučení s prázdninami". Akce byla jako vždy určená pro děti, které se mohli zúčastnit spousty soutěží a den zakončit lampionovým průvodem. Foto zde.

Požár - Obec Česká kubice

Následující den 13.8.2015 byl znovu výlášen poplach pro naši jednotku, tentokrát na požár manipulace dřeva v obci Česká Kubice. Zasahující jednotky JSDH Folmava, JSDH Česká Kubice, JSDH Chodov a HZS Domažlice. Foto zde.

Požár - kosteliště

Dne 12.8.2015  byla naše jednotka vyslána na požár polního porostu nedaleko obce Všeruby.  Na místě JSDH Všeruby, JSDH Folmava a HZS Domažlice. Foto zde.

Technická pomoc - Folmava

9.8.2015 byla naše jednotka vyslána k padlému stromu na pozemní komunikaci v obci. Na místě JSDH Folmava. Foto zde.

POŽÁR - Babylon

19.7.2015 byl v nočních hodinách vyhlášen naší jednotce poplach. Jednotka ihned vyjela k obci Babylon, kde pomáhala likvidovat požár lesního porostu. Na místě zasahovali jednotky JSDH Babylon, JSDH Folmava a HZS Domažlice. Foto zde.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ Luženice

Dne 30.5.2015 se v Luženicích na místním hřišti uskutečnila okrsková soutěž, na které nás reprezentovalo družstvo mužů, kteří se umístili na pátem místě. Foto zde.

Oslavy svatého floriána

9.5.2015 se náš sbor zúčastnil oslav Sv. Floriána, které probíhají každý rok probíhají v Domažlicích. Foto zde.

Stavění májky 2015

Stavění májky patří již ke každoročním akcím, který náš sbor pořádá. Jak to u nás vypadalo tentorkát můžete nahlédnout zde.

Cvičení 13.4.2015

Jako již tradičně každé pondělí jsme se ne 13.4.2015 s našimi kamarády z Domažlic zúčastnili cvičení. Tentokrát problěhlo na koupališti u obce Česká Kubice. Foto zde.

Členská schůze

Dne 11.4.2015 se uskutečnila první členská schůze v tomto roce. Hlavním bodem tohoto setkání byla volba nových nášivek na naše vycházkové a pracovní uniformy. Mimo jiné byli oceněni někteří členové sboru za jejich celoživotní práci. Foto zde.

Výstup na Domažlickou věž

Dne 11.4.2015 se tři naši členové (dva jako závodníci, jeden coby stárter) zúčastnili tradičního závodu "Výstup na věž". Blahopřejme našim závodníkům k dokončení závodu. Foto zde (poskytlo SDH Domažlice).

Otevírání české studánky

Dne 11.4.2015 se i přes to, že většina našich členů byla mima obec se našlo pár jedinců, kteří dodrželi tradici účasti sboru na otevírání České studánky. Foto zde.

Velikonoce

Dne 6.4.2015 na Pondělí velikonoční ani naši členové nezapomněli na své kolegyně ze sboru a spoluobčanky řádně vyšupat. Foto zde.

Technická pomoc - Odstraňování překážky

Dne 31.3.2015 vyjela naše jednotka k místní události v obci Folmava, kde odstraňovala strom zavěšený nad pozemní komunikací.

Exkurze

Dne 21.3.2015 jsme se s našimi kamarády z SDH Domažlice zúčastnili exkurze, která zahrnovala návštěvu letecké záchranné stanice Líně, operačního střediska policie České republiky pro Plzeňský kraj a operačního střediska Hasičského záchranného sboru v Plzni. Foto zde.

Cvičení Folmava

Dne 15.3.2015 uspořádalo SDH Folmava spolu s SDH Domažlice cvičení, které bylo zaměřeno na používání motorových pil.  Foto zde.

Cvičení Horšovský týn

Dne 2.3.2015 uspořádalo HZS Domažlice taktické cvičení v bývalém objektu základní školy v Horšovském Týně . Úkolem cvičení byl průzkum objektu a evakuace osob. Dále zde bylo demonstrováno odvětrávání objektu pomocí přetlakové ventilace. Spolu s námi se této akce zúčastnily také jednotky SDH Domažlice, SDH Horšovský Týn a SDH Chodov. Foto zde (fotografie nám poskytlo SDH Horšovský Týn).

Požár Dopravního prostředku

Dne 20.2.2015 vyjela naše jednotka k události u obce Folmava. Po příjezdu na místo, kde byl ohlášen hořící automobil, naštěstí už auto nehořelo, jelikož ho pohotově uhasila místní hlídka Policie ČR. Poté byla odpojena autobaterie, vyvětráno auto a vyčkalo se na příjezd HZS. Foto zde.

Masopustní průvod 2015

Dne 14.2.2015 se uskutečnil masopustní průvod obcí Folmava. Foto zde.

Sáňkování

Dne 1.2.2015 jsme se sešli s našimi nejmenšími na svahu za hasičárnou a společně si zasáňkovali. Foto zde.

Technická pomoc - odstraňování překážky

Dne 9.1.2015 vyjela naše jednotka na místo události mezi obcemi Babylon - Pasečnice, kde odstraňovala padlý strom z pozemní komunikace. Foto zde.

Silvestrovská oslava

Jako již tradičně jsme v naší zbrojnici oslavili příchod nového roku a přívítali ten nový. Foto zde.

Tímto Vám SDH Folmava přeje do nového roku všechno nejlepší, zdraví, hodně pracovních úspěchů a životní pohody.

Výroční valná hromada SDH Folmava

Dne 13.12.2014 se uskutečnila VVH SDH Folmava. Tato událost byla pro nás specifická hned ze dvou důvodu. Prvním byla skutečnost, že jsme byli za naši práci odměněni OSH formou stuhy k našemu praporu, druhým konec funkčního období starého výboru. Proto byl zvolen nový. Foto zde.

Rozsvícení vánočního stromku

Dne 29.11.2014 se u hasičské zbrojnice za asistence zpívajících dětí rozsvítil vánoční stromeček. Foto zde.

Zavírání české studánky

Dne 8.11.2014 se několik našich členů zúčastnilo za krásného počasí akce "Zavírání České studánky". Foto zde.

Železniční nehoda - střetnutí vlaku s padlým stromem

Dne 21.10.2014 vyjela naše jednotka spolu s HZS Domažlice a HZS SŽDC Plzeň k železniční nehodě, která se stala u obce Česká Kubice. Článek domažlického deníku zde.

Technická pomoc - olej na pozemní komunikaci

Dne 4.10.2014 vyjela naše jednotka zlikvidovat olejovou skvrnu na pozemní komunikaci u obce Česká Kubice. Foto zde.

4. ročník pochodu na Čerchov "po Stopách jirky kamenického"

Dne 13.9.2014 se uskutečnil již čtvrtý ročník pochodu "Po stopách Jirky Kamenického" k uctení památky našeho kamaráda Jirky Kamenického. Foto zde.

Zbirožské tatrování 2014

Dne 6.9.2014 se v areálu HZS ČR ve Zbirohu uskutečnil už 4. ročník Zbirožského Tatrování. Naši hasiči se zúčastnila s naší tatrou podruhé v řadě a znovu získala krásné druhé místo. Zároveň gratulujeme kamarádům z Domažlic k titulu Miss Tatra 2014. Článek v domažlickém deníků o této události si můžete přečíst zde a na foto z akce zde.

Ukončení prázdnin na Folmavě

Dne 30.8.2014 proběhlo na Folmavě "Rozloučení s prázninami". Tuto akci pořádá náš sbor již tradičně několik let a stále se těší větší a větší popularitě. Děti si mohly zasoutěžit v několika individuálních a společných soutěžích, přičemž body za tyto soutěže směňovaly za různé odměny. V nočních hodinách se pak vypravily na lampiónový průvod. Dospělým se starala o zábavau kapela Dexons music. Foto zde.

Požár reklamního poutače Casino Eldorado

Dne 16.8. vyjela naše jednotka k požáru reklamního poutače na místním casinu. Zasahující jednotky HZS Domažlice a JSDH Folmava. Foto zde.

Cyklovýlet na dračí jezero

Dne 19.7.2014 byl pro naše členy uspořádán cyklovýlet, jehož destinací bylo nedalaké Dračí jezero. Foto zde.

Cvičení v německu

Dne 18.7.2014 jsme se s našmi kolegy z Domažlic zúčastnili cvičení v Německu. Toto akci pořádali hasiči z města Furth im Wald. Jeho cílem bylo vyzkoušet spolupráci mezi českými a německými sbory. Úkolem po příjezdu na místo události bylo lokalizovat požár a evakuovat skupinu osob ze zakouřeného objektu. Fotografie zde.

Baldov 2014

Ve dnech 26.-29.6.2014 se naše jednotka zúčastila již tradičního cvičení na Baldově. Společně s námi bylo přítomno také SDH Domažlice, SDH Koloveč, SDH Spálenec, SDH Česká Kubice,  SDH Luženice, SDH Postřekov a SDH Díly. Zde bylo možno vyzkoušet například záchranu zraněné osoby z nepřístupného terénu, dopravu vody, evakuaci osob ze zakouřených prostor, zdravovědu a mnoho dalšího. Fotografie z našeho cvičení si můžete prohlédnout zde a článek v Domažlickém deníku o tomto cvičení si můžete přečíst zde.

Aktualizace 18.7.2014

Přidány fotky z akcí - Masopust 2011 a Masopust 2012

Aktualizace 3.7.2014

Dnes přidány fotky z akcí - Duha přátelství 2009, Výstup na Věž 2009, Májka 2014, Výcvik s DP Trhanov a Výcvik s DP Horšovský týn.

Duha přátelství 2014

14.6.2014 se na hraničních přechodu uskutečnila akce "Duha přátelství", které se zúčastnily sbory z Domažlic, Folmavy a sousedního Německa. Foto zde.

Okrsková soutěž Havlovice 

Dne 24.5.2014 se naše družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže v Havlovicích. V kategorii mužů byla letošní rok silná a vyrovnáná konkurence. Naši chlapci se na útocích umístili na krásném 3. místě, bohužel naše štafeta až na 7. místě, což znamená, že naše mužtvo obsadlo zlatý střed, tedy 5. místo. Foto zde.

Sběr Kovového a nebezpečného odpadu

Ve čtvrtek 22.5.2014 od 17:00 proběhne v obci Folmava sběr kovového odpadu,  v sobotu 24.5.2014 od 9:00 pak sběr nebezpečného odpadu. Odpad připravte na obvyklá sběrná místa u svých domů.

Otevírání české studánky ( Aktualizace )

Dne 5.4.2014 se několik našich členů zúčastnilo akce "Otevírání České studánky" pořádané KČT. Zde se můžete  podívat na pár fotek pořízených během této akce.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD (AKTUALIZACE)

Dne 1.3.2014 se uskutečnil dlouho očekávaný masopustní průvod. Zúčastnilo se  pětadvacet masek, z toho pět dětí. Na ukázku našeho průvodu se můžete podívat v naší fotogalerii zde.

Masopustní průvod

Dne 1.3.2014 proběhne v obci Folmava mastopustní průvod. Sraz masek ve 12 hodin u hasičské zbrojnice.