DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Součastnost

V roce 2002 byla jednotka sboru vybavena cisternovou automobilou stříkačkou na podvozku Tatra 138. byla po repasi a náklady na koupi čítaly 500.000,00 Kč. Tyto náklady pokral OÚ Česká Kubice a sponzoři.

V roce 2004 byla položena zámková dlažba kolema hasáčárny až venkovnímu tanečnímu paerketu za hasičátnou. Ten byl poté zastřešen pergolou.

V roce 2006 byla vyměněna původní stárá stárá okna za nová plastová.

19.6,2009 začala hasičům z Folmavy rok a půl trvající tvrdá práce. Během tohoto období byla k jižní stěně objektu přistavená nová garáž, nové sociální zařízeni včetně sprchy pro mužstvo. Dobolicí stčední nosné zdi byla propojena stará garáž s klubovnou, čímž vznikla kulturní místost s kapacitou pro 70 lidí. Celá budova byla překryta novým vazníkovým krovem a pokryta plechem. Kompletně celý objekt byl zateplen . Garáž byla osazena sekčními vraty na elektropohon. Vetšina prací na rekonstrukci zbrojnice odvedli členové sboru svépomocí. Náklady na rekonstruky činily 1.700.000,00 Kč. Tyto prostředky byly uvolněny obecním úřadem Česká Kubice. Na rekonstrukci hasičské zborjnice jsme odpracovaly 4 697 brigádnických hodin. Za tuto činost získal náš sbor od okresního sdružení hasičů v Domažlicích medaili za příkladnou práci.

Začátkem roku 2017 byla JSDH Folmava zařazena do kategorie JPO III.